Brčko distrikt: Subvencija dijela kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine

0
305
Sjednica Vlade Brčko distrikta BiH (Foto: Arhiva)

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Nacrt zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta za 2023. godinu kojim se, između ostalog, uređuje struktura prihoda i primanja, rashoda i izdataka, budžeta i njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja, kao i upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, te je usvojila Amandmane gradonačelnika na prijedlog budžeta Distrikta za 2023. godinu.
Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojena je Odluka o odobravanju tekućeg transfera i Programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH. To podrazumijeva tekući transfer za jednokratno novčano davanju u iznosu od 80.000 KM, a svrha programa je da se fizičkim licima na području Distrikta omogući povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine.
Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o konačnoj rang-listi za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta koji su ostvarili pravo na stipendiju za period od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. godine.
Vlada je okončala sjednicu usvojivši Odluku o odobravanju sredstava iz fonda za nacionalne manjine u iznosu od 50.000 KM, kao i Programa utroška sredstava za finansiranje programa i projekata čiji je cilj zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina za 2022. godinu kojim se reguliše zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje i promocija njihovih različitih kulturnih, etničkih, jezičkih, tradicionalnih i vjerskih identiteta te kulturnog naslijeđa.