Broj korisnika mobilne mreže u BiH manji za 8,7%, rast internet priključaka za 6,1%

0
681
Rast broja internet priključaka putem fiksne mreže u prvom kvartalu 2021. godine

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu 2020. godine iznosio je 566.421, što je pad od 4,1% u odnosu na treći kvartal 2019. godine.
Ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u trećem kvartalu 2020. iznosio je 371.264.377 minuta, što je pad od 0,8% u odnosu na isti period 2019. godine.
Broj korisnika mobilne mreže u trećem kvartalu 2020. iznosio je 3.472.994 i smanjen je za 8,7% u odnosu na treći kvartal 2010. godine.
Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže u trećem kvartalu 2020. iznosio je 629.436.262 minuta, što pokazuje rast od 7,7% u odnosu na treći kvartal 2019. godine.

Izvor: Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Broj poslanih SMS poruka u trećem kvartalu 2020. manji je za 17,5%, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 17,5% u odnosu na treći kvartal 2019. godine.
Ukupan broj internet priključaka putem fiksne mreže u trećem kvartalu 2020. godine iznosio 751.250 i bilježi rast od 6,1% u odnosu na treći kvartal 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.