Broj turista u BiH za devet mjeseci manji za 69,9%

0
1053
Pod uticajem pandemije koronavirusa turistički sektor i dalje bilježi skormne rezultate

U periodu januar – septembar 2020. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 385.578 posjeta, što je manje za 69,9% i 987.517 noćenja, što je manje za 62,9% u odnosu na isti period 2019. godine.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 19,1%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 79,2% u odnosu na godinu ranije. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 59,2%, dok je 40,8% učešće stranih turista.
Ti lošiji rezultati u turističkom sektoru BiH posljedica su pandemije Covid-19, koja se naročito odrazila na poslovanje hotelijerstva i ugostiteljstva.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u BiH ostvarili su turisti iz Srbije (29,1%), Hrvatske (26,4%), Slovenije (5,2%), Turske (3,4%), Njemačke i Crne Gore (sa po 3,1%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (2,5%) i Kine (1,9%), što je ukupno 74,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 25,3% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem od 11,6 noći, Južnoafrička Republika sa 5,6 noći, Kuvajt sa 4,5 noći i Kipar sa 3,4 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.