RS u januaru posjetilo oko 16.900 turista, godišnji pad za 33,1%

0
583
Rast prometa na aerodromima u RS u trećem kvartalu

U Republici Srpskoj je u januaru 2021. godine ostvareno 16.898 dolazaka turista (domaćih 11.069 i stranih 5.829), što je u odnosu na decembar 2020. godine više za 17,1%.
Najbrojniji gosti u januaru bili su iz Srbije (2.609), Hrvatske (1.522) i Crne Gore (617).
U januaru ove godine je ostvareno i 51.567 noćenja, što je u odnosu na decembar 2020. godine više za 67,1%.
Broj dolazaka u januaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 33,1%, a broj noćenja je manji za 33,2%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U januaru 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.505 stalnih ležaja.