Nakon prelaska na recikliranu ambalažu, JYSK se obavezao na održiv pamuk

Do kraja 2024. godine sav pamuk za JYSK-ove tekstilne proizvode biće recikliran ili proizveden na održiviji način

0
382
Rune Jungberg Pedersen, direktor komunikacija i društveno odgovornog poslovanja u JYSK-u

U JYSK-u rade na nekoliko frontova kako bi smanjili negativan utjecaj na životnu sredinu. Jedna od stvari na koju se fokusiraju uz održiv drveni namještaj i recikliranu ambalaža su sirovine koje koriste za svoje pamučne proizvode. Pamuk je prirodni materijal sa mnogo dobrih karakteristika. Ipak, sa pamukom postoje i izazovi, jer tradicionalno uzgoj zahtijeva velike količine vode i pesticida, koji su štetni za životnu sredinu.
Srećom, postoje bolji i održiviji načini uzgoja pamuka.
“U JYSK-u smo se obavezali da ćemo do kraja 2024. godine nabavljati 100 posto održiviji pamuk za sve tekstilne proizvode. Pod održivijim podrazumijevamo da pamuk mora biti organski, recikliran ili proizveden putem programa organizacije Better Cotton Initiative”, kaže Rune Jungberg Pedersen, direktor komunikacija i društveno odgovornog poslovanja u JYSK-u.
JYSK je član ‘Inicijative za bolji pamuk (BCI)’, koja je najveća svjetska inicijativa za održiviji pamuk. BCI podržava poljoprivrednike koji uzgajaju pamuka u postizanju održivije proizvodnje sa većim prinosom. Inicijativa je obučila više od dva miliona proizvođača pamuka kako da koriste manje vode i manje pesticida. Također, trening uključuje socijalne aspekte, poput odgovarajućih radnih uslova.
Pamuk u JYSK-ovim proizvodima, između ostalog, potiče iz Pakistana. U Pakistanu je u sezoni pamuka, od 2018. do 2019. godine, provedeno BCI-jevo osposobljavanje poljoprivrednika. To znači da su poljoprivrednici u svojim proizvodima koristili prosječno 15% manje vode od prosječnog poljoprivrednika koji nije dio BCI. Istovremeno su u prosjeku dobijali 11% veće prinose od uporedivih poljoprivrednika koji nisu dio BCI.
Cilj BCI-a je promijeniti proizvodnju pamuka na globalnom nivou, tako da će se dugoročno sav pamuk proizvoditi na održiviji način. Pamučnim proizvodima smatraju se proizvodi kojima pamuk čini najmanje 80% njihove težine.
“Postavljanjem cilja za održiviji pamuk, JYSK doprinosi promjeni prema boljoj i odgovornijoj proizvodnji pamuka. To je nešto na šta smo ponosni”, kaže Rune.