Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja povećan za 12.684

0
414
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 28.09.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosio je 520.291 i veći je za 12.684 u odnosu na podatke od 5. maja kada je od početka pandemije u FBiH zabilježen najmanji broj zaposlenih (507.607).
Stanje broja zaposlenih na dan 28.09.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.