Bruto domaći proizvod BiH u trećem kvartalu 2019. porastao 2,6 posto

0
1209
Rast BDP-a BiH u trećem kvartalu prošle godine (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Bosne i Hercegovine u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, iznosio je 2,6 posto.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a u trećem kvartalu 2019. godine od 0,8% u odnosu na prethodni kvartal, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije 11,9% i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8,6%.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Prerađivačka industrija 3,0% i Građevinarstvo 2,9%.
Prema rashodnom pristupu, realni rast BDP-a BiH u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, iznosio je 2,6%.
Sezonski podešena serija podataka pokazuje rast BDP-a u trećem kvrtalu 2019. godine od 0,5% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u trećem kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal 2018. godine, realni rast zabilježen je kod kategorija: Potrošnja domaćinstava 0,9%, potrošnja države 2,0% i bruto investicije 2,8%, dok je pad zabilježen kod izvoza roba i usluga od 2,2% i uvoz roba i usluga -3,2%.