Čak 87% žena vlasnica firmi pogođene negativnim uticajima Covid-19

0
750
Mastercard Index potvrdio da pandemija nesrazmjerno jače utiče na žensko poduzetništvo

Pandemija Covid-19 nesrazmjerno je uticala na žene širom svijeta – zapanjujućih 87% žena vlasnica firmi kaže da su pogođene negativnim uticajima.
Velika zastupljenost u sektorima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom, izražen digitalni jaz među polovima u sve virtualnijem svijetu i sve veći pritisci odgovornosti za brigu o djeci samo su neki od faktora koji su žene učinili posebno ranjivima.
U rješavanju problema ove izražene nejednakosti i ispunjavanja punog potencijala žena u poslovanju, rezultati studije Mastercard Index ženskog poduzetništva (MIWE) 2020 predstavljaju uvjerljiv razlog za ciljanu izgradnju najboljih rodno specifičnih politika na međunarodnom nivou.
Najbolje rangirana zemlja u MIWE 2020 studiji je najbolji primjer rodno specifičnih mehanizama podrške koji daju brze i značajne rezultate. Po prvi put u historiji MIWE istraživanja, Izrael je na vrhu ljestvice najboljih zemalja na svijetu za žene poduzetnice, napredujući sa 4. mjesta u 2019. S ambicijom da se udvostruči broj poduzetnica u roku od dvije godine, uspjeh Izraela vođen je fokusiranom institucionalnom potporom malim i srednjim preduzećima – njihova ‘Podrška malim i srednjim preduzećima’ katapultirao se sa 42. mjesta u 2019. na 1. u 2020.
Slično tome, Švicarska je napredovala sa 11. mjesta u 2019. na sveukupno 3. mjesto u 2020., a što je potaknuto naglim poboljšanjem podrške vlade malim i srednjim preduzećima (porast od 37% u odnosu na 2019. godinu) i rezultirajućim rastom kulturnih percepcija o poduzetništvu (rast od 45% u odnosu na 2019. godinu).
MIWE 2020 također pruža inicijalnu analizu posljedica Covid-19 za poslovne žene i predstavlja efikasne politike podrške. Iako se razlikuju od zemlje do zemlje, one koje se pokazuju najučinkovitijima uključuju ekspanzivne mjere pomoći za mala i srednja preduzeća – od subvencija za plate, programe izuzeća ili odlaganja plaćanja, ograničavanja poslovnih kamatnih stopa i maržido državnih subvencija za održavanje likvidnosti, kao i državne programe podrške za brigu o djeci.
Ono što je najvažnije, izvještaj daje optimistične izglede za budućnost poduzetnica. Ukazuje na to da bi pandemija mogla biti katalizator za eksponencijalni napredak žena u poslovanju kao i prilika da se korigujuprisutne predrasude od strane donosioca odluka kroz rodno specifične inicijative i podršku.
Izvještaj napominje da su implikacije ovih zapažanja duboke. Dalje pokazuje i neiskorištenu vrijednost žena kao vođa i, kritično, naglašava ulogu pandemije u ubrzavanju progresivnih rješenja. Iskorištavanje ove pokretačke sile i zagovaranje rodno specifičnih inicijativa bit će presudno za ostvarenje potencijala žena i postepeno smanjenje globalnih gubitaka u iznosu od 172 triliona dolara (prema podacima Svjetske banke) zbog razlika u zaradi između žena i muškaraca tokom cjelokupnog radnog vijeka.
“Kriza će uvijek otkriti ranjivosti u sistemu, a Covid-19 je to učinio u velikoj mjeri. Vidjeli smo zapanjujući opseg nejednakosti s kojim se žene suočavaju u poslu. Ali za razliku od bilo kojeg drugog ekonomskog pada, Covid-19 je također otvorio put za značajan napredak i vidjeli smo šta možemo postići kada se postave prioriteti“, kazala je Jelena Ristić, direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.