RS: Prosječne plate u oktobru pale 1,1%, na 964 KM

0
276
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je 10%, a na objektima visokogradnje manja za 22,6%

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) isplaćena u oktobru 2020. godine u bh. entitetu Republika Srpska iznosila je 964 KM i manja je nominalno za 0,1%, a realno za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna neto plata nominalno je veća za 5,9%, a realno za 8%.
Najviše prosječne neto plate u oktobru bile su kod zaposlenih u finansijskoj i djelatnosti osiguranja (1.451 KM), zatim u sektoru Informacije i komunikacije (1.278 KM) te proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1.246 KM).
Najniže prosječne neto plate bile su i građevinarstvu (664 KM), umjetnosti, zabavi i rekreaciji (742 KM) te u djelatnosti Saobraćaj i skladištenje (746 KM).
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna bruto plata isplaćena u oktobru 2020. godine iznosila je 1.494 KM.