Čak 93% bonitetno pouzdanih čine mala i srednja preduzeća u BiH

0
389
Od ukupno analiziranih 34.516 kompanija u BiH, njih 5.632 ili 16% je bonitetno puzdano

Na domaćem, kao i na svjetskom tržištu potvrda bonitetne pouzdanosti kompanije važna je za svakog njenog postojećeg ali i potencijalnog, budućeg poslovnog partnera koji sa sigurnošću može da računa na to da kompanija sa kojom posluje ne bi trebala biti podložna finansijskim problemima u narednih najmanje godinu dana.
Projekt bonitetne pouzdanosti koji već tradicionalno realizuju LRC BIS i Poslovne novine zasnovan je isključivo na konkretnim rezultatima analize poslovanja privrednih subjekata koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije.
Kroz ovaj jedinstveni projekt ‘Pouzdanost 2020’, Poslovne novine će tokom narednih mjeseci istaći kvalitetne kompanije, čiji uspjeh potvrđuje njihov dugogodišnji rad i napor ka boljem poslovnom okruženju.
U sveobuhvatnoj analizi koju je uradila bonitetna kuća LRC BIS obuhvaćeno je 34.516 kompanija koje su u roku predale svoje završne račune nadležnim agencijama iz Federacije BiH, Republike Srpske i po prvi put iz Brčko distrikta. Od tog broja njih 5.632 je bonitetno puzdano ili 16%, što je tek jedan posto više u odnosu na godinu prije.
Najviše bonitetno pouzdanih dolazi iz FBiH i to 3.559, u RS ih je 1.865, a u Brčko distrktu 208 firmi.
Čak 93% bonitetno pouzdanih čine mala i srednja preduzeća. Najviše je malih privrednih subjekata – njih čak 4.315 nosioci su certifikata bonitetne pouzdanosti. Slijedi 925 onih koje spadaju u kategoriju srednjih firmi i zadovoljavaju stroge kriterije boniteta, dok 392 velike kompanije mogu da se pohvale izvrsnom bonitetnom ocjenom.
Poslovne novine u okviru projekta ‘Pouzdanost 2020’ pokrenule su sveobuhvatnu kampanju u kojoj će preko svog portala, digitalnih kanala komunikacije i specijalnog printanog magazine narednih mjeseci promovirati vrijednosti privrednih subjekata koji ulaze u zajednicu koja okuplja prepoznatljive i kvalitetne aktere na tržištu BiH.