CBBiH: Inflacija za prvo polugodište 11%, usporavanje krajem godine

0
1236
U odnosu na oktobar 2022. potrošačke cijene u prosjeku su porasle za 3,8 posto

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je korigovala naviše brze procjene inflacije za prvo polugodište 2022. godine, u odnosu na očekivanja iz marta.
Na osnovu raspoloživih zvaničnih podataka za maj 2022. godine, i raspoloživih informacija do polovine jula, CBBiH procjenjuje da je inflacija za prvo polugodište 2022. godine na nivou od 11% (tabela 1). Posljednje procjene za prvo polugodište su više u odnosu na prethodnu centralnu projekciju, jer su kretanja na međunarodnim tržištima hrane, nafte i gasa premašili očekivanja iz marta.

CBBiH procjenjuje da je inflacija za prvo polugodište 2022. godine na nivou od 11%

Godišnja inflacija za period trećeg kvartala je procjenjena na 13,9%, a za period od prvih devet mjeseci 2022. godine na 12%. Usporavanje inflacije očekuje se u četvrtom kvartalu, prvenstveno zbog baznog efekta iz 2021. godine, efekata već izmijenjenih i najavljenih monetarnih politika vodećih centralnih banaka, uz pretpostavku odsustva daljeg rasta cijena hrane i energenata.
___________
1. Centralna procjena je vrijednost za koju CBBiH smatra da je najizvjesnija.
2. Ekstremna procjena je moguća ukoliko se inflatorni pritisci dodatno pojačaju bilo zbog daljih poremećaja na međunarodnim tržištima, uskih grla u distributivnim lancima, bilo zbog domaćih cjenovnih šokova koji nisu vezani za trendove u cijenama na međunarodnim tržištima.