Crna Gora: Dobit osiguravajućih kuća lani pala 18,3%, na 8,8 miliona eura

Ukupna bruto fakturisana premija osiguranja u 2021. godini iznosila je 98,8 miliona eura, što je rast od 5,5% u odnosu na 2020.

0
588
Na rast ukupne premije uticao je rast u segmentu neživotnih osiguranja, za 12 posto

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je u 2021. godini je profitabilno poslovalo, pa je ukupna neto dobit iznosila 8,8 miliona eura. U odnosu na uporedni godišnji period, dobit je manja za 18,3%, odnosno za dva miliona eura.
U izvještaju Agencije za nadzor tržišta osiguranja (ANO) se navodi da je svih devet osiguravajućih kuća koje posluju na crnogorskom tržištu pozitivno poslovalo i da je njihova aktiva dostigla 258,2 miliona miliona eura, što je na godišnjem nivou rast od 3,5%.
Iz ANO navode da je aktiva osiguravajućih kuća, prije svega, porasla rastom kategorije ‘dugoročna finansijska ulaganja’ koja su na kraju 2021. godine iznosila 190,3 miliona eura i taj novac je najviše ulagan u obveznice Crne Gore. Crnogorski osiguravači su na kraju decembra 2021. raspolagali sa državnim obveznicama ukupne vrijednosti od 176,6 miliona što je za 6,3% više u odnosu na kraj 2020. godine.
Ukupna bruto fakturisana premija osiguranja u 2021. godini iznosila je 98,8 miliona eura, što je rast od 5,5% u odnosu na 2020. kada je ostvareno 93,7 miliona eura, dok je vrijednost akcijskog kapitala bila 46,2 miliona i ostala je na istom nivou kao 2020. godine. Rast ukupne premije rezultat je rasta premije neživotnih osiguranja u apsolutnom iznosu od 4,84 miliona eura, kao i rasta premija životnih osiguranja u iznosu od 290 hiljada eura.
”Ukupna premija životnih osiguranja iznosila je 20 miliona eura i zabilježila je rast od 1,5%, dok je ukupna premija neživotnih osiguranja iznosila 78,8 miliona i ostvarila je rast od 6,6% u odnosu na 2020. godinu. Na tržištu osiguranja u u 2021. godini dominantno učešće od 79,7% u ukupnoj tržišnoj premiji ostvaruju neživotna osiguranja. Učešće premije životnih osiguranja, nakon konstantnog rasta, bilježi pad u prošloj godini i ostvaruje učešće od 20,3% u ukupnoj tržišnoj premiji”, objašnjeno je iz ANO, navode vijesti.me.
Analiza ANO pokazuje da je najzastupljenija vrsta osiguranja na tržištu i dalje osiguranje od autoodgovornosti gdje je fakturisano 38 miliona eura bruto premije, što je dva miliona više nego godinu ranije. Pored ove vrste, značajnija učešća su ostvarila osiguranje života (18,5%), osiguranje od posljedica nezgode (11,2%), ostala osiguranja imovine (9,6%) i kasko osiguranje motornih vozila (5,9%).
Premija po glavi stanovnika u CG lani je bila 160,9 eura, što je rast od 0,9% u odnosu na godinu ranije.

Lovćen i Sava sa najvećim tržišnim učešćem

Najveće tržišno učešće po fakturisanoj premiji u CG i dalje ima Lovćen osiguranje sa udjelom od 34,4% (33,9 miliona premije). Slijede Sava osiguranje sa 14,6% (14,4 miliona), Uniqa neživotno 12,2% (12,1 milion), Đenerali 11,4% (11,3 miliona), Grawe 7,2% (7,1 milion), Grawe neživotno 7,1% (7 miliona), Wiener Städtische osiguranje 6,5% (6,5 miliona), Lovćen životna osiguranja sa 4,7% (4,6 miliona) i Uniqa životno osiguranje sa 1,9% (1,8 miliona).
Osiguravači su lani u CG isplatili 43,3 miliona po osnovu odštetnih zahtjeva korisnika osiguranja, što je za 18,4% više u odnosu na 2020.godinu. Ukupno je riješeno 92,6% odštetnih zahtjeva, podaci su ANO.