Crna Gora: Prosječna plata u martu 508 eura

0
872
Blagi rast plata na mjesečnom i godišnjem nivou u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je prosječna martovska plata iznosila 508 eura i za 0,6 posto je manja u odnosu na februar, dok je u odnosu na mart prošle godine ostala na istom nivou, podaci su Monstata.
Prosječna bruto zarada u martu iznosila je 761 eura.
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u martu porasle su u sektorima djelatnosti ostale uslužne djelatnosti pet posto, informisanja i komunikacija 4,9 posto, naučne i tehničke djelatnosti 4,3 posto, poslovanja sa nekretninama 4,1 posto, građevinarstva 3,8 posto, finansijske i djelatnosti osiguranja 3,7 posto…
Najveći pad je zabilježen u sektoru snabdijevanje električnom energijom – 12,8 posto.