FBiH: Sutra potpisivanje Kolektivnog ugovora poštanskog saobraćaja

0
2400
Penziju za juli primit će 438.114 penzionera

U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sutra (4. maj) će biti potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saobraćaja koji će, uime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar za promet i komunikacije Denis Lasić i ovlašteni potpisnik, uime Sindikata, BH Pošta Muhamed Bajramović.
Pored predstavnika sindikata ceremoniji potpisivanja prisutvovat će i predstavnici resornih federalnih ministarstava, kao i članovi uprava JP BH Pošta i JP Hrvatska pošta Mostar.
Pregovori za zaključenje ovog kolektivnog ugovora započeti su u januaru 2018. a u njima su, pored predstavnika Pregovaračkog tima Vlade FBiH i reprezentativnog Sindikata BiH Pošta i Sindikata Hrvatske pošte Mostar, učestvovali i predstavnici resornih ministarstava i uprava oba javna preduzeća.
Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava za oko 3.000 uposlenih u ovim javnim preduzećima. Radi se o drugom kolektivnom ugovoru kojeg s reprezentativnim Sindikatom BH Pošta u ovom mandatu potpisuje Vlada FBiH. Kolektivnim ugovorom nisu umanjena prava radnika i zaključuje se na period od dvije godine, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Nakon usvajanja Zakona o radu i njegovog stupanja na snagu 2016. godine Vlada FBiH zaključila je šest kolektivnih ugovora za koje je bila nadležna i to na period od jedne godine. Nakon isteka njihovog važenja pristupilo se pregovorima za zaključivanje novih kolektivnih ugovora. U novom krugu Vlada FBIH je, do sada, potpisala kolektivne ugovore za djelatnosti rudarstva, elektroprivrede i državne uprave, a sutra se očekuje potpisivanje kolektivnog ugovora za poštanski saobraćaj.
U toku su pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora za područje željezničkog saobraćaja i telekomunikacija te konsultacije za otpočinjanje pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora za uposlene u FMUP-u.