Crna Gora uvodi aukcije za tržište obnovljive električne energije

0
510
Cilj programa je da se Crnoj Gori pomogne da poveća korišćenje čiste energije

Crna Gora planira da poveća učešće obnovljivih izvora energije i to kroz aukcije, koje će privući privatne investicije u ovaj sektor, za što će Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pružiti tehničku podršku Ministarstvu za kapitalne investicije.
Kako je rečeno iz EBRD, za ovu podršku obezbijedili su grant, u kome učestvuju i Savezno ministarstvo finansija Austrije kroz Partnerstvo sa visokim uticajem na klimatske akcije (HIPCA), kao i Italije putem Centralnoevropske inicijative (CEI).
Cilj programa je da se Crnoj Gori pomogne da poveća korišćenje čiste energije, te izgradi održivi i diversifikovani energetski sektor stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja za privatne investicije. Crna Gora, koja ima snažan potencijal energije vjetra i sunca, moći će tako da koristi ove resurse po konkurentnim cijenama.
EBRD je do danas uložila više od 700 miliona eura u projekte u Crnoj Gori.