Deset zemalja bogatih zlatom lani iskopalo 1.950 tona plemenitog metala

0
330
Količina iskopanog zlata u Top 10 zemalja u svijetu u 2019. i 2020. (u metričkim tonama)

Deset zemalja bogatih zlatom kumulativno je iskopalo 1.950 tona plemenitih metala u 2020. godini, što je manje u odnosu na 2019. godinu kada je iskopano 2.012 tona.
Prema podacima Trading Platforms UK tokom protekle dvije godine Kina je vodeća zadržavši proizvodnju zlata na 380 tona. Australija je na drugom mjestu nakon što je 2020. iskopala 320 tona zlata, dok je u 2019. godini ta količina iznosila 325 tona.
Rusija je prošle godine bila treći najveći proizvođač sa 300 tona, u odnosu na 325 tone iskopane u 2019. godini.
Sjedinjene Američke Države su četvrte sa 190 tona iskopanih u 2020. godini, u odnosu na 200 tona iskopanih u 2019. godini. Kanada je na petom mjestu sa 170 tona u 2020. godini, dok je u 2019. ta brojka iznosila 175 tona.

Top 10 zemalja lani su iskopale 1.950 tona zlata, a 2019. godine 2.012 tona

Gana je prošle godine iskopala 140 tona, što je blagi pad u odnosu na 142 tone iz 2019. godine. Indonezija je 2020. godine iskopala 130 tona zlata, u odnosu na 139 tona iz prethodne godine.
Peru zauzima osmo mjesto sa iskopanih 120 tona u 2020. godini, u odnosu na 128 tona iz 2019. godine. Kazahstan je prošle godine iskopao 100 tona, a 2019. godine 107 tona. Meksiko je na desetom mjestu sa 100 tona iskopanog zlata u 2020. godini, dok je u 2019. ta brojka iznosila 111 tona.
“Proteklu godinu je karakterizirala rekordno visoka cijena zlata u augustu/kolovozu tako da je to bio motivirajući fakor koji je potaknuo više rudarskih aktivnosti tokom treće i četvrtog kvartala 2020. godine, navodi se u analizi.