Digitalizacija sudske arhive u FBiH

0
1146
Uskoro digitalizacija sudske arhive pri općinskim sudovima u FBiH

Federalna vlada danas je prihvatila informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja, temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke / Međunarodne finansijske korporacije, za digitalizaciju sudskog arhiva, kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line).
Fedralno ministarstvo finansija zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde, a s ciljem osiguranja 80.000 KM za angažiranje kontrolora procesa digitalizacije sudske arhive pri općinskim sudovima u FBiH nadležnim za registraciju poslovnih subjekata sukladno Zakonu o sudovima u FBiH, putem resornih kantonalnih ministarstava preraspodijeli sredstava između nadležnih sudova. Vlada FBiH je ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića za potpis Ugovora o povjerljivosti između Federalnog ministarstva pravde i Mikrografija d.o.o., iz Novog Mesta, Republika Slovenija.
Ovo ministarstvo će izraditi i Vladi FBiH dostaviti na usvajanje Uputstvo za provedbu postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata u nadležnim sudovima u Federaciji BiH.