Dobit banaka iz FBiH u 2022. porasla 23,77%, na 363,4 miliona KM

0
353
U prvih šest mjeseci 2023. ukupni prihodi banaka u FBiH iznosili su oko 696,85 miliona KM

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) 13 banaka sa sjedištem u FBiH na kraju 2022. godine ostvarile su neto dobit od 363,4 miliona KM. To je za 23,77 posto više nego godinu ranije kada je dobit 14 komercijalnih banaka iznosila 293,6 miliona KM.
Ukupni prihodi banaka iznosili su milijardu i 188,95 miliona KM, a 56,6% tih prihoda odnosu se na kamatne i slične prihodi u iznosu od 673,53 miliona KM (neto prihodi od kamata iznose 579,55 miliona KM; 48,7% ukupnih prihoda).
Prema preliminarnim podacima, ukupni rashodi banaka na kraju 2022. iznosili su 887,09 miliona KM (74,6%).
Ukupna aktiva banaka sa sjedistem u FBiH na kraju 2022. iznosila je oko 27,19 milijardi KM, a ukupan kapital 3,24 milijarde KM.