Dobit Grupe Triglav viša od planirane, prijedlog dividende 2,50 eura

Triglav Osiguranje Sarajevo u 2017. godini fakturisalo je 21,9 miliona eura (42,8 miliona KM) premije osiguranja, što je za 7% više u odnosu na godinu ranije. I Triglav osiguranje Banja Luka je na godišnjem nivou povećalo bruto fakturisanu premiju za 6 posto

0
954
Grupa Triglav uspješno poslovala u 2020. godini, pokazana otpornost na zahtjevne uvjete

Poslovanje Grupe Triglav je u 2017. godini bilo profitabilno i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav jučer je na sjednici prihvatio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2017. godinu. Uprava i Nadzorni odbor predložiće skupštini dioničara da se dio neto dobiti u visini od 56.837.870 eura iskoristi za isplatu dividende, što predstavlja 82 posto od konsolidovane neto dobiti za godinu 2017. Prijedlog dividende iznosi 2,50 eura bruto po dionici.
Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u 2017. godini zabilježilo rast premije za 7% u odnosu na 2016. godinu.
Grupa Triglav je realizovala 84,4 miliona eura dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona eura. Godina 2017. globalno se razlikovala zbog prirodnih katastrofa i s njima povezanih štetnih događanja. Grupa je to uspješno kompenzirala visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Udio troškova u fakturisanoj premiji je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 0,5 postotna boda, na 24,8 posto. Prinosi od investicija – bez prinosa investicija životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za4 % niži no u 2016. godini. Njihovo smanjenje manje je od očekivanog, a određeni uticaj imali su prvenstveno jednokratni događaji, kad su realizovane kapitalne dobiti. Profitabilnost kapitala Grupe Triglav iznosila je 9,3%.

Zajednička premija dosegla milijardu eura

Već treću godinu zaredom Grupa Triglav je ostvarila rast premija, koji je u 2017. godini iznosio čak 7%. Fakturisala je 1 milijardu eura konsolidovane bruto premije osiguranja, suosiguranja i reosiguranja, a planirano je bilo oko 930 miliona eura. Rast premija postignut je u sve tri grupe premija. S aspekta tržišta rast je u prosjeku u Sloveniji iznosio 6%, a na drugim tržištima regiona Adria 10%. U skladu sa strateškim usmjerenjem rasta i razvoja Grupa Triglav je u 2017. povećala udio premija osiguranja, koje su fakturisane na tržištima izvan Slovenije i to za 0,4 postotna boda, na 17,7%. Pogoršanje količnika šteta bilo je ublaženo pomoću poboljšanog količnika izdataka i postignuta je vrijednost kombinovanoga količnika na povoljnoj visini od 93,9%.
“U 2017. smo dosljedno sprovodili svoju strategiju i postigli dobre poslovne rezultate. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice na ovogodišnjoj Skupštini dioničara predložiće u skladu s dividendnom politikom isplatu dividende u visini od 2,50 eura bruto po dionici. Novom dividendnom politikom želimo na uravnoteženi način da ostvarimo tri cilja i to: srednjoročno stalno postizati ciljnu adekvatnost kapitala Grupe, reinvestirati neto dobit u sprovedbu strategija rasta i razvoja Grupe Triglav te dioničarimaa isplaćivati privlačnu dividendu“, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Uspješno poslovanje u BiH

Triglav Osiguranje Sarajevo (dio Grupe Triglav u BiH) zabilježilo je u 2017. godini rast premije i fakturisalo 21,9 miliona eura (42,8 miliona KM) premije osiguranja, što je za 7% više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja, 17% premije više nego prošle godine, a premija u segmentu neživotnih osiguranja bila je za 3% veća u odnosu na 2016. Poslovanje Društva je obilježila finansijska stabilnost i rast svih finansijskih pokazatelja.
“Uprkos jakoj konkurenciji, uspjeli smo povećati premiju osiguranja u odnosu na prethodnu godinu. Fokusiranost na klijente je naša osnovna vodilja, pa su u tom cilju sve naše aktivnosti usmjerene na održavanje visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta, optimiziranje usluga, veću dostupnost i proširenje ponude proizvoda osiguranja. Prošle godine smo uveli osiguranje auto asistencije, koje klijentima pruža 24-satnu pomoć, kao zaštitu od mogućih neprijatnosti pri korištenju motornog vozila u zemlji i inostranstvu. U tekućoj godini namjeravamo uvesti online prodaju putničkog zdravstvenog osiguranja, čime ćemo klijentima omogućiti da ugovore policu ovog osiguranja u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta“, izjavio je direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.
I Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Triglav Grupe, u 2017. godini je poslovalo dobro što pokazuje bruto fakturisana premija uvećana za 6% u odnosu na prethodnu godinu te je zadržalo 9. mjesto na tržištu Republike Srpske.
Uz pozitivno poslovanje bilježi i poboljšanje strukture portfolia za 8% u korist dobrovoljnih osiguranja.
“Godinu koja je za nama smo završili uspješnim poslovanjem uz povećanje bruto fakturisane premije za 6%. Često ističemo kako su nam klijenti prioritet i upravo za njih smo tokom 2017. godine radili na uvođenju novog produkta. U pitanju je automobilska asistencija koja upotpunjuje ponudu automobilskih osiguranja te klijentima omogućava 24-satnu pomoć na putu”, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here