Državni odbor za investicije BiH usvojio 11 projekata za kandidovanje WBIF-u

0
407
Investicioni okvir za Zapadni Balkan - WBIF

Na telefonski održanoj sjednici Državnog odbora za investicije BiH razmatrani su projekti za kandidovanje u okviru 25. poziva za tehničku pomoć i 6. poziva za sufinansiranje investicionih projekata kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).
Na sjednici je usvojeno jedanaest projekata za kandidovanje u okviru 6. poziva za sufinansiranje investicionih projekata, u oblasti transporta, energetike i zaštite životne sredine, a koji su ocijenjeni kao dovoljno zreli za upućivanje u daljnu proceduru razmatranja prema Sekretarijatu Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Procjenu aplikacija vrši Grupa finansijera projekta WBIF, koja predlaže izabrane aplikacije Upravnom odboru WBIF.
Tri aplikacije iz oblasti zaštite životne sredine su upućene u daljnu proceduru u okviru 25. poziva za tehničku pomoć WBIF. Kriteriji prihvatljivosti za dodjelu grant sredstava za predmetne pozive su usklađeni sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan omogućava finansiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u oblasti transporta, energetike, zaštite životne sredine, socijalnom sektoru i digitalnoj infrastrukturi i podržava socioekonomski razvoj i proces pristupanja EU u zemljama Zapadnog Balkana.