Dug 3.930 firmi u Federaciji BiH premašio 2,6 milijarde KM

0
575
Deset najvećih dužnika u FBiH po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada duguju više od milijarde KM

Porezna uprava Federacije BiH objavila je spisak poreznih obveznika koji po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada imaju dug od preko 50.000 KM zaključno sa krajem 2020. godine.
Prema tom izvještaju ukupan dug 3.930 privrednih subjekata u FBiH dosegao je 2 milijarde i 647,8 miliona KM. Od toga po osnovu glavnice dug je iznosio oko 2 milijarde i 26 miliona KM, a po osnovu kamata oko 621,8 miliona KM.
Na tom spisku dužnika prednjači JP Željeznice FBiH, čiji je dug na kraju decembra 2020. iznosio oko 194,74 miliona KM (glavnica 181.61 miliona KM, a kamate oko 13.13 miliona KM).
Drugi najveći dužnik je Rudnik mrkog uglja Zenica sa dugom od 152,96 miliona KM (glavnica 138.99 miliona KM, a kamate 13,97 miliona KM). Slijedi KJKP Gras Sarajevo sa dugom od 131,06 miliona KM (glavnica 91,07 miliona KM, a kamate oko 39,99 miliona KM).
Rudnici Kreka (dug oko 127,62 miliona KM), Breza (100,93 miliona KM) i Kakanj (blizu 75,80 miliona KM) ukupno duguju blizu 304,35 miliona KM.
Među 10 najvećih dužnika u FBiH su i Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od blizu 70,84 miliona KM, sarajevska Hidrogradnja (u stečaju) čiji dug je narastao na 66,64 miliona KM.
Interesantno je da su među najvećim dužnicima i JP Autoceste FBiH sa dugom od 61,23 miliona KM te Željezara Zenica (u stečaju) sa dugom od blizu 53,70 miliona KM.
Samo ovih deset najvećih dužnika u FBiH po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada duguju 1 milijardu i 35,5 miliona KM.
Spisak svih dužnika u Federaciji BiH sa iznosom duga od preko 50.000 KM po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada zaključno sa 31.12.2020. godine možete vidjeti ovdje.