BiH: Izvoz u 2017. premašio 11 milijardi KM, rast od 17 posto

0
1343
U BiH je u prvom kvartalu ušlo 16 posto više teretnih vozila i 29,8 posto više robe

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, danas je usvojilo Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u kojoj se navodi da je izvoz veći od 11 milijardi KM i povećan je 17 posto u odnosu na godinu ranije.
Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene u prošloj godini iznosio je 29,19 milijardi KM i povećan je za 14 posto u odnosu na godinu ranije. Porastao je i uvoz robe za 12 posto i iznosio je 18,13 milijardi KM. Pokrivenost uvoza izvozom porasla je za tri posto u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 61 posto.
Posmatrano po geografskoj strukturi, Evropska unija i dalje je glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma ‘CEFTA 2006’ sa 14 posto. Izvoz u EU ostvaruje učešće sa više od 71 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61 posto u ukupnom bh. uvozu. U ovom periodu zabilježen je pad trgovinskog deficita od dva posto.
Izvoz u zemlje CEFTA-e učestvuje sa 16 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz sa 13 posto u ukupnom uvozu BiH. U 2017. godini zabilježen je rast ukupne robne razmjene sa CEFTA-om od 19 posto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je izvoz porastao za 28 posto, a uvoz za 12 posto, što je praćeno padom trgovinskog deficita od 22 posto.
Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (145%), Slovenijom (107%), Njemačkom (76%), Hrvatskom (70%), Italijom (59%), Turskom (56%) i Srbijom (54%).
U prošloj godini BiH je najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Tursku i Crnu Goru. Istovremeno je BiH najviše uvozila iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Rusije i Turske.
Iz BiH lani su se najviše izvozila sjedala, električna energija, obrađeno drvo, aluminij u sirovim oblicima i namještaj, a uvozila naftna ulja, lični automobili, sirova nafta, kameni ugalj i briketi, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.