Dug zdravstvenog sektora FBiH oko 269 miliona KM: Vlada najavila finansijsku konsolidaciju

0
800
Zajam od EBRD-a za poboljšanje energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica

Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
Finansijskim analizama poslovanja ovih javnih zdravstvenih ustanova utvrđeno je da zaključno sa krajem 2016. godine imaju gubitak u ukupnom iznosu od oko 167 miliona KM i da ukupna dugovanja u zdravstvenom sektoru iznose oko 269 miliona KM, s tendencijom daljnjeg rasta, što je važan razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku.
Ovim zakonom je predviđeno da se sredstva za finansijsku konsolidaciju univerzitetsko-kliničkih bolnica obezbjeđuju u federalnom budžetu, dok će sanacija gubitaka javnih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači kantoni i općine, provesti nadležni organi kantona i općina, a kantonalne skupštine i opštinska vijeća će obezbijediti potrebne procedure odobravanja sredstava za sanaciju gubitaka javnih zdravstvenih ustanova, ukoliko se to pokaže nužnim za njihovo nesmetano poslovanje.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here