Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica

0
721
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu procedure po hitnom postupku.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28.5.2018. s tematske sjednice održane 23. maja, zadužio je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vladu FBiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu procedure.
Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom demobilizirani borci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak. Ovim zakonom propisana je i javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici resornog federalnog ministarstva.
Za provođenje zakona potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 14 miliona KM.
Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima. U većem broju kantona su obuhvaćena Zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju se redovno planiraju kantonalnim budžetima.
Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobiliziranih branilaca predviđena ovim zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.
Ovim zakonom nastoji se obezbijediti finansiranje ovih prava na svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1.1.2019. godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here