FBiH: Vrijednost programa javnih investicija do 2021. oko 14,18 mlrd KM

0
721
Povećan priliv stranih ulaganja u BiH u 2021. godini

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog programa javnih investicija Federacije BiH 2019.-2021. godina, trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima i sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija ili drugih izvora.
Prijedlog programa javnih investicija sadrži 96 projekata, od čega su 39 u provedbi i 57 kandidovanih projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.186,21 miliona KM, od čega je 10.535,72 miliona KM za kandidovane i 3.650,49 miliona za projekte čija je implementacija u toku.
Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o advokaturi Federacije BiH, kojim je propisano da visinu nagrada za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje federalni ministar pravde i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Razlog za donošenje zakona je utvrđivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti.
Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u FBiH u 2017. i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu. S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH je uputila urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama, koji je utvrdila na sjednici 7.7.2017. i uputila u parlamentarnu proceduru.
Prihvaćena je i informacija resornog ministarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2017. s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH. U informaciji je navedeno da su kapaciteti prehrambenih pogona u FBiH u 2017. godini približno slični kapacitetima prethodnih godina.
Vlada FBiH izmijenila je Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina. Izmjenom je previđeno da prikupljena sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata u 2018. godini budu utrošena u skladu s planom namjenskog utroška takse za ovu godinu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here