Dva transfera za boračku populaciju u FBiH povećana za 3 miliona KM

0
373
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela odluke da se za 3 miliona KM povećaju dva transfera planirana ovogodišnjim Budžetom Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a namijenjenih za pomoć pripadnicima braniteljskih populacija.
Tako je transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija povećan sa 600.000 KM na 2,1 milion KM, a dodatni iznos je osiguran unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Odluku o povećanju ovog transfera Vlada je donijela imajući u vidu povećan broj zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija.
Sa 1,5 miliona KM na 3 miliona KM povećana je i vrijednost transfera za pomoć u Iiječenju boraca. Dodatna sredstva su, također, osigurana preraspodjelom unutar resornog federalnog ministarstva. I ova odluka je donesena zbog povećanog broja zahtjeva za pomoć u Iiječenju pripadnika branilačkih populacija (demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i porodica poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida, porodica umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodica umrlih demobiliziranih branilaca).