EBRD odobrio koncept finansiranja plinskog gasovoda BiH i Hrvatske

0
1502
Odobren koncept finansiranja projekta Južne plinske interkonekcije

Glavni ured Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu je odobrio koncept finansiranja za projekat Južne interkonekcije BiH i Republike Hrvatske, koji podrazumijeva izgradnju gasovoda Zagvozd–Posušje–Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar, saopćeno je iz kompanije BH-Gas.
Kako navode, saradnja BH-Gasa i EBRD-a traje od 2010. godine odobrenjem kreditnog aranžmana za gasovod Zenica – Travnik, te je na bazi dosadašnje dobre saradnje započela saradnja i po pitanju finansiranja ovog projekta, uključujući i ishodovanje grant sredstava u saradnji sa EBRD-om i USAID-om.
Ovo odobrenje je uslijedilo nakon izrade sveobuhvatne analize troškova i koristi, koja je potvrdila punu opravdanost projekta, te dubinskog pregleda poslovanja kompanije BH-Gas.
Za izradu sveobuhvatne analize troškova i koristi BH-Gas je dobio grant sredstva u iznosu 141.000 eura od Evropske unije kroz program CONNECTA, a u međuvremenu su pripremljena dodatna grant sredstva u iznosu od 500.000 USD za izradu Studije utjecaja na okoliš i milion eura za izradu idejnog projekta od strane USAID-a i EU kroz program CONNECTA.
Na osnovu navedenog, BH-Gas je osigurao grant sredstva sve do izrade glavnog projekta.
BH-Gas je istaknuo podršku koju Vlada Federacije BiH pruža projektu, prevashodno kroz zaključak kojim je projekat proglašen od strateškog interesa za Federaciju BiH.
BH-Gas sada očekuje izrada studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta koji će poslužiti za ishodovanje okolinske dozvole i urbanističke saglasnosti, a za to vrijeme mogu se započeti pregovori sa EBRD-om o uslovima i odredbama kreditnog aranžmana. Planirano je da ove aktivnosti budu završene do početka 2020. godine.

Osnovne informacije o projektu Južna interkonekcija BiH i Hrvatske

Promotori projekta: BH-Gas i Plinacro
Ukupna vrijednost investicije:
BiH 100 miliona eura
Hrvatska 13,5 milona eura sa IAP-om / 48 miliona eura bez IAP-a
Dužina gasovoda:
BiH 162 km (114 km glavne trase i odvojak za Mostar 48 km)
HR 75 km (dio IAP-a 52 km i dio do granice sa BiH 23 km)

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here