EIB daje 20 miliona eura Intesa Sanpaolo banci za podsticaj zapošljavanja mladih u BiH

Zajam ima za cilj stvoriti ekonomske prilike za žene, mlade i ranjive grupe kroz pristup finansijama i otvaranje novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini

0
495
EIstraživanje EIB: Pooštravanje u ponudi kredita u regionu biće nastavljeno

U okviru svoje nove podružnice EIB Global, Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, potpisala je zajam od 20 miliona eura sa Intesa Sanpaolo Bankom Bosne i Hercegovine s ciljem podsticanja zapošljavanja mladih, rodne ravnopravnosti i socijalno inkluzivnih praksi među malim i srednjim preduzećima i srednjim i srednjim preduzećima.
Ova sredstva će omogućiti Intesa Sanpaolo BiH da dalje kreditira lokalne kompanije koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja svog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva i mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i segmente stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak u tržište rada.
“Ovo novo finansiranje predstavlja dodatni dokaz trajne podrške EIB-a ekonomskom oporavku zemlje i održivom rastu na putu ka EU integracijama. Raduje nas saradnja sa našim dugogodišnjim partnerom Intesa Sanpaolo Bankom kako bi ne samo povećali pristup finansijama za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednjeg kapitala u BiH, već i da to učinimo uz jačanje liderstva i kvalitetnih mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i ugrožene grupe”, izjavila je Lilyana Pavlova, potpredsjednica EIB-a odgovorna za zapadni Balkan.

Potpisivanje Ugovora o zajmu između EIB-a i Intese Sanpaolo banke održano u online formatu

“Veliko nam je zadovoljstvo nastaviti saradnju sa EIB-om. Danas potpisujemo revolucionarnu kreditnu liniju koja će omogućiti socijalno uključivanje za lokalna mala i srednja preduzeća, srednje kapitalne kompanije i socijalna preduzeća. Naša banka će biti prva u BiH koja će uvesti ovaj novi mehanizam za podršku potrebama naših klijenata, a sigurni smo da će od toga imati široku korist”, kazao je Marco Trevisan, izvršni direktor Intesa Sanpaolo Banke BiH.
Mehanizam nagrađivanja će se finansirati putem granta u iznosu od 3,3 miliona eura koji se obezbjeđuje u okviru Fonda EIB-ove Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI), čiji je cilj podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i održivog i inkluzivnog rasta privatnog sektora.
Sveobuhvatan program tehničke pomoći će biti kreiran za podršku implementaciji projekta i postizanju ciljeva društvenog uticaja dogovorenih sa malim i srednjim preduzećima u BiH.
Ovo će biti šesta saradnja EIB-a i Intesa Sanpaolo u podršci privatnom sektoru u BiH koja je rezultirala isplatom od preko 238 miliona eura i do sada pružila podršku za 339 kompanija.
Do danas, EIB je osigurala 860 miliona eura privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, što je pomoglo u održavanju blizu 100.000 radnih mjesta.