Odobren reprogram kredita sarajevskom preduzeću Zrak

0
407
Privredno društvo Zrak d.d. Sarajevo - u stečaju

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o odobravanju reprograma obaveza Zraka d.d. Sarajevo po ugovorima o kreditu, odobrenog iz komisionih sredstava Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH.
Riječ je o reprogramu ukupnih kreditnih obaveza koje predstavljaju jedinstvenu glavnicu u iznosu 202.403,62 KM, a koji čini glavnica od 171.665 44 KM, redovna kamata od 2.770,53 KM, te 27.967,65 KM zateznih kamata.
Kamatna stopa iznosi jedan posto godišnje, grace period je šest, a rok otplate 60 mjeseci, uključujući grace period. U toku grace perioda trebaju biti izmirene obaveza po osnovu sudskih taksi u iznosu od 11.779,65 KM.
Po realizaciji ove odluke bit će otpisane zatezne kamate nastale od dana pokretanja sudskog postupka u iznosu od 49.524 KM, odnosno koliko budu iznosile na dan puštanja kredita o reprogramu u tečaj.
Razvojna banka FBiH će sa Zrakom d.d. Sarajevo sačiniti i potpisati Ugovor o reprogramu otplate kreditnih sredstava.
Odluka je donesena na osnovu zahtjeva za reprogram koji je Zrak dostavio Vladi FBiH 16.2.2022. godine. Kao razlog za podnošenje navedenog zahtjeva navedeno je da se ovo privredno društvo nalazi u izuzeno teškoj situaciji, te da nije u mogućnosti izmirivati kreditne obaveze.