EIB podržava urbanu obnovu i visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini

0
316
Projekt urbane obnove kampusa Univerziteta u Sarajevu implementirat će se uz pomoć sredstava EIB-a

Evropska investicijska banka (EIB) danas je potpisala ugovor o saradnji s Kantonom Sarajevo i Univerzitetom u Sarajevu u svrhu podrške izradi generalnog plana za glavni kampus u centru grada.
Bespovratna sredstva u iznosu od 500.000 eura dodjeljuju se u okviru Inicijative za finansiranje urbanih projekata (UPFI), u saradnji s Francuskom razvojnom bankom AFD-om i uz finansiranje putem Inicijative EIB-a za ekonomsku otpornost (ERI). Time će se omogućiti izrada generalnog plana i studije izvodljivosti za integraciju različitih obrazovnih i naučno-istraživačkih jedinica Univerziteta u Sarajevu u jedan objedinjen kampus.
Strategija koja će se razviti uz tehničku pomoću ERI-a sastojat će se od obnove nekadašnje kasarne u centru Sarajeva, uz izgradnju fakulteta, instituta, drugih objekata te prateće infrastrukture, što će rezultirati stvaranjem visokokvalitetnog prostora kampusa. Time će se osigurati bolji objekti za studente i akademsko osoblje, kao i efektivna saradnja fakulteta, akademija i istraživačkih instituta.
“Zajedno s Evropskom unijom, EIB sa zadovoljstvom podržava ovu dodjelu sredstava za pripremu budućeg projekta koji je ključan za unapređenje obrazovnih prilika za ljude u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će ova investicija Univerzitetu u Sarajevu, koji je najveća i najstarija institucija tercijarnog obrazovanja u BiH, omogućiti još veći utjecaj na razvoj države obrazovanjem generacija studenata u novim integriranim i dobro opremljenim obrazovnim objektima. Inicijativom EIB-a za ekonomsku otpornost podržavamo projekte visokog učinka koji potiču rast i zapošljavanje te povećavaju otpornost, a ovaj će projekt unaprijediti kvalitet i povećati efektivnost obrazovnih procesa i iskustava, čak i u vrijeme hitnih situacija, kao što je pandemija Covid-19”, izjavila je Ljiljana Pavlova, potpredsjednica EIB-a, nadležna za aktivnosti u BiH.
Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, izjavio je da se konačno pokreće jedan od najvećih razvojnih projekata u Sarajevu.
“Nakon više od dvije decenije vizija modernog kampusa kao centra obrazovanja i napretka postaje stvarnost. Taj projekt prevazilazi sve političke interese i interese pojedinaca”, kazao je Forto.
Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, istakao je da je projekt urbane obnove kampusa Univerziteta u Sarajevu, koji će se razviti i implementirati uz pomoć sredstava EIB-a, od ključne važnosti za budući razvoj tog kompleksa koji pripada Univerzitetu u Sarajevu.
“Osim toga, ovaj projekt treba smatrati preduslovom za razvoj novog regulacionog plana za to područje općine Novo Sarajevo, pri čemu će Univerzitet u Sarajevu imati priliku razviti planove za kapitalne investicije u kampus kao centralno mjesto budućeg razvoja Univerziteta u Sarajevu”, kazao je Škrijelj.
“Čestitam Kantonu Sarajevo, Univerzitetu u Sarajevu i EIB-u na ovoj inicijativi. Ona svakako može dati inspiraciju i nadu za budućnost te treba pomoći motiviranju najboljih i najpametnijih da ostanu ili se vrate u BiH da bi poticali promjene. EU trenutno, osim putem inicijativa kao što je ova, također putem projekta vrijednog 2,6 miliona eura pomaže vlastima u BiH da bolje prilagode sisteme obrazovanja i obuke potrebama tržišta rada”, kazao je ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU-a u BiH.
Cjelokupni troškovi budućeg projekta procijenjeni su na 120 – 160 miliona eura. Osim obrazovnih objekata on će obuhvatiti i prateću infrastrukturu, kao što su putevi, parkirališta i garaže te javne zelene površine. Posebna će se pažnja posvetiti energetskoj efikasnosti zgrada i načinu upravljanja, uključujući obuku rukovodilaca i osoblja za održavanje tokom implementacije projekta. Ovo je treće finansiranje bespovratnim sredstvima koje je EIB u 2021. potpisao za Bosnu i Hercegovinu, što dovodi do ukupnog iznosa od 2,6 miliona eura.