EU će od BiH tražiti plan dekarbonizacije elektroenergetskog sektora

0
310
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Evropski zeleni plan predstavlja novu razvojnu strategiju usmjerenu na postajanje Evrope klimatski neutralnim kontinentom do 2050. godine temeljem dekarbonizacije energetskog sektora, ulaganjem u okolišno prihvatljive tehnologije i ulaganjem u energetsku efikasnost. Evropska unija očekuje da politiku dekarbonizacije implementiraju zemlje kandidati i potencijalni kandidati za članstvo, pa će se i od Bosne i Hercegovine tražiti sveobuhvatan plan dekarbonizacije sektora i implementacija drugih obaveza.
“Ako Bosna i Hercegovina i dalje bude kasnila s implementacijom EU energetskih politika, moguće je očekivati zaustavljanje procesa pristupanja članstvu u EU kao i posljedice ekonomskog karaktera“, upozorili su iz RESET-a, nedavno formirane thinktank nevladine organizacije, koja okuplja istaknute predstavnike stručne i akademske zajednice BiH i regiona.
Kako je istaknuto, to se odnosi na izostanak sredstava pomoći za energetsku tranziciju kao i uvođenje taksi, kako na izvoz električne energije proizvedene iz fosilnih goriva, tako i na robe proizvodne korištenjem električne energije proizvedene iz fosilnih goriva. Budući da je u 2019. godini 72% bh. izvoza išlo u zemlje EU, posljedice uvođenja ovih mjera su više no očigledne.
Djelovanje RESET-a fokusirano je na promoviranje multidisciplinarnog i inovativnog pristupa kreiranju politika transformacije energetskog sektora koje uvažavaju socio-ekonomsku održivost i pravičnu tranziciju. Provođenje potrebnih reformi i općenito transformacija energetike su složeni politički, ekonomski, tehnički, ekološki i socijalni procesi koji zahtijevaju konsenzus društvenih aktera.
“Pošto energetska tranzicija uzrokuje i negativne socijalne posljedice po pojedine društvene grupe (u BiH posebno uslijed očekivanog smanjenja proizvodnje i korištenja uglja) potrebno je planirati i realizovati programe pravične tranzicije koji uključuje i ekonomsko restrukturiranje regiona koji značajno ovise o fosilnim gorivima (regioni čija se ekonomija uglavnom oslanja na eksploataciju uglja). Stoga, Evropski zeleni plan predstavlja razvojnu šansu, ali i prijetnju za put bez povratka za elektroenergetski sektor u BiH“, poručili su iz RESET-a.