EU Twinning projekat: Podrška reformi statističkog sektora u BiH

Twinning projektom će, u okviru statistike koju producira CBBiH, biti obuhvaćene statistika platnog bilansa i statistika međunarodne investicione pozicije koja će biti biće rađena na kvartalnoj umjesto na godišnjoj osnovi

0
1359
Uspješno održan seminar o upravljanju rizicima eksternalizacije.

U Sarajevu je danas zvanično otvoren EU Twinning projekat u BiH pod nazivom ‘Podrška reformi statističkog sektora u Bosni i Hercegovini’ u koji je, uz državnu Agenciju i entitetske zavode za statistiku, uključena i Centralna banka BiH (CBBiH).
Centralna banka BiH stavlja veliki naglasak na kompilaciju kvalitetne i pravovremene statistike u skladu s EU i ostalim međunarodnim standardima, što je jedan od strateških ciljeva CBBiH da se obezbijede pouzdani, kvalitetni, pravovremeni i međunarodno uporedivi statistički podaci za potrebe CBBiH i svih domaćih i stranih korisnika.
U tim nastojanjima, tehnička pomoć iz Evropske unije predstavlja ključni oslonac, i u mnogim ranijim instancama pomogla je CBBiH da olakša proces uvođenja novih statistika.
Twinning projektom će, u okviru statistike koju producira CBBiH, biti obuhvaćene statistika platnog bilansa i statistika međunarodne investicione pozicije. Ovim projektom će biti uveden izvještaj o kvaliteti, prema EU praksama, sa svim elementima na osnovu kojeg će korisnici imati uvid u konzistentnost i koherentnost platnobilansne statistike BiH, te biti u poziciji da je upoređuju s ostalim zemljama.
Statistika međunarodne investicione pozicije biće rađena na kvartalnoj osnovi, umjesto na godišnjoj kao do sada, te će stoga zahtijevati dodatne izvore podataka, novi način obrade i odgovarajuća metodološka prilagođavanja.
Povodom početka novog Twinning projekta u BiH, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark kazao je da je statistika izuzetno bitna za svaku zemlju koja želi postati članicom Evropske unije, jer su pouzdana statistika i podaci od ključne važnosti za određivanje vrste reformi koje će se provesti. Dodao je da statistiku ne treba politizirati.
Direktor Agencije za statistiku BiH i voditelj Twinning projekta Velimir Jukić kazao je da je ovaj projekt značajan za BiH, jer će kroz realizaciju ciljeva projekta ostvariti rezultate u nekoliko područja statistike te da će kroz ovaj projekt biti unaprijeđen i statistički poslovni registar BiH.
Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kazala je da evropska perspektiva podrazumijeva jačanje statističkih kapaciteta i primjenu statističkih standarda te da su prethodni projekti pomogli pri uspostavi evropskog sistema računa, uspostavljanju integriranog sistema socijalne zaštite i razvoju statističkog registra.
Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić je rekao da će statistika BiH igrati značajnu ulogu u daljnjem napretku ka EU te je izrazio očekivanje da se počne s objedinjavanjem statističkog sistema u BiH.
Projekat finansira EU s 1,5 miliona eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA 2015, trajaće dvije godine, a realizovaće se kroz saradnju s ekspertima iz Centralne banke Danske i statističkih institucija Danske, Finske, Francuske i Hrvatske.