U FBiH raste internet promet, sve manje SMS poruka, mobilnih i fiksnih razgovora

0
626
U drugom kvartalu 2019. godine smanjen je i broj poslatih SMS poruka

Mobilni telefonski razgovori (mjereno u minutama) u Federaciji BiH su u drugom tromjesečju 2019. (april-juni) u odnosu na isti period prošle godine, smanjeni za 3,3 posto. U istom periodu, za 4 posto smanjeni su i fiksni telefonski razgovori.
Takođe, u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period lani, smanjen je i broj poslatih SMS poruka za 10,8 posto.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku o telekomunikacijskim uslugama za drugi kvartal ove godine, samo je širokopojasni internet promet porastao za 8,1 posto.