EU4Business: 4,2 miliona eura za 34 projekta u izvozno-orijentiranim sektorima u BiH

0
445
Vrijednost EU4Business projekata je 4,2 miliona eura koji će pomoći povećanju bh. izvoza

EU4Business je danas najavio početak provođenja 34 razvojna projekta, usmjerena ka podršci izvozno-orijentisanim sektorima u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekata je 4,2 miliona eura, a njihova provedba će doprinijeti povećanju izvoza te zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.
Kroz ova 34 projekta, podršku će dobiti više od 300 poduzeća iz oblasti metalo-prerađivačke i mašinske industrije, prerade drveta i sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), a sredstva će biti uložena u inovacije i novu opremu te digitalizaciju poslovanja. Računajući i vlastita ulaganja realizatora, ukupna vrijednost projekata iznosi 7,1 milion eura.
“Evropska unija kroz EU4Business nastavlja sa podrškom bh. prerađivačkoj industriji. Pandemija Covid-19 je povećala interesovanje malih i srednjih poduzeća za digitalnu transformaciju, a BiH nije izuzetak. Predstojeća podrška EU u iznosu od približno 30 miliona eura dodatno će stimulirati ulaganja u digitalne tehnologije i vještine za povećanje izdržljivosti malih i srednjih poduzeća na posljedice krize. Evropska unija ostaje uz bh. privrednike u ovim izazovnim vremenima“, istaknuo je Richard Máša, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u BiH.
Dr. Brigitte Heuel-Rolf, GIZ direktorica za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, izjavila je da ulaganja u digitalizaciju omogućavaju malim i srednjim poduzećima da postanu konkurentnija i povećaju izvoz. Pored toga, podrška Evropske unije i vlade SR Njemačke putem EU4Business projekta će sačuvati radna mjesta i stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje obrazovanih mladih ljudi, kazala je.
34 projekta su izabrana u skladu sa kriterijima dva javna poziva koje je EU4Business objavio u 2019. godini:
– partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima i
– poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća.
Više detalja o samim projektima i korisnicima možete naći na EU4Business interaktivnoj mapi: https://eu4business.ba/en/interactive-map-export-oriented-sectors/
EU4Business je projekat EU čiji je cilj jačanje kapaciteta BiH za ekonomski rast i zapošljavanje poticanjem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i SR Njemačka sa 1,1 milion eura. Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business dio je Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH vlade SR Njemačke.
Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba