EUFOR će snimke iz zraka nakon sukoba u BiH ustupiti BHMAC-u

0
897
Memorandum su potpisali ministar Adil Osmanović, komandant EUFOR-a Anton Waldner i komandant NATO štaba u Sarajevu Robert Hjuston

U Sarajevu je potpisan Memorandum o razumijevanju između Snaga evropske unije (EUFOR), NATO štaba u Sarajevu i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovina kojim će Ministarstvu civilnih poslova biti ustupljeni snimci iz zraka snimljeni nakon ratnih sukoba, a koji će biti korišteni za potrebe deminiranja.
Memorandum su potpisali ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović, komandant EUFOR-a Anton Waldner i komandant NATO štaba u Sarajevu Robert Hjuston (Huston).
Snimke geografskih područja u BiH upotrebljavaće Centar za uklanjanje mina za realizaciju projekta ‘Državna procjena minski sumnjive površine u BiH 2018.-2019.’ kojeg finansira Evropska unija.
Ustupljeni snimci iz zraka načinjeni su poslije 1995. godine na lokacijama gdje su postavljena minska polja ili u područjima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata. Riječ je o oko osam stotina snimaka iz zraka koje prikazuju 48 lokacija u BiH.
“Ustupanjem snimaka biće omogućen bolji uvid u situaciju na područjima kontaminiranim minsko-eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata“, rekao je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović.
Podsjetio je da je projektom ’Državna procjena minski sumnjive površine u BiH 2018.-2019.’ predviđeno da bude izvršena procjena sumnjivih opasnih područja koja su kompatibilna s procesom land release, uspostavljanje osnove za provedbu nove državne strategije protivminskog djelovanja i definiranje pokazatelja za izradu land release plana kao sastavnog dijela nove strategije protuminskog djelovanja.
Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Robert Huston naglasio je da je NATO štab u Sarajevu, zajedno sa svojim kolegama iz EUFOR-a, zadovoljan što može pomoći partnerima u Bosni i Hercegovini, Ministarstvu civilnih poslova i Centru za ukljanjanje mina BiH, kako bi se postigao cilj da u BiH više nema mina. To će doprinijeti sigurnosti svih građana BiH i dati jače temelje za sigurnu i stabilnu budućnost, posebno za djecu BiH.
I komandant EUFOR-a Anton Walder naglasio je opredjeljenost za pružanje podrške vlastima BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
”Ključni dio tog zadatka je deminiranje, osjetljiv i zahtjevan proces za koji su potrebni obimni podaci i saradnja svih. Zbog toga EUFOR, zajedno sa NATO-om, ustupa Ministarstvu civilnih poslova ovih 800 zračnih snimaka područja za koja se još sumnja da su opasna zbog mina. Time se omogućuje Centru za uklanjanje mina u BiH da nastavi sa deminiranjem koristeći maksimalno ažurirane podatke. EUFOR je zadovoljan što može učestvovati u projektu ‘Državna procjena minski sumnjive površine u BiH 2018.-2019.’, koji finansira EU, i na taj način pokazati sveobuhvatni odnos EU prema održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH na putu ka njenoj evropskoj budućnosti”, rekao je Walder.
Trenutna veličina minski sumnjive opasne površine u BiH iznosi 1.061,32 km2 ili 2,2% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Procjena je da je minama i kasetnom municijom ugroženo 129 gradova, odnosno opština. U 2017. godini u Bosni i Hercegovini su registrovane četiri minske nesreće u kojima je stradalo sedam osoba, od čega tri osobe smrtno.