FBA: Promjenjiva kamatna stopa nosi kreditni rizik

Rizik promjene, odnosno povećanja kamatne stope je veći, što je veći iznos kredita i duži rok otplate

0
1875
Kod kredita ugovorenih sa promjenjivom kamatnom stopom postoji rizik rasta kamatne stope

Kretanja u globalnoj privredi su početkom 2018. godine ostala relativno povoljna, sa ubrzavanjem rasta u razvijenim zemljama i intenziviranjem globalne trgovine.
U pogledu monetarne politike, nastavljena su divergentna kretanja između SAD-a i eurozone. Američki FED je u martu i junu povećao referentnu kamatnu stopu za ukupno 50 baznih poena, dok Evropska centralna banka (ECB) nije mijenjala referentne kamatne stope, ali je potvrdila očekivanja o postepenom ukidanju programa otkupa obveznica do kraja godine, uz nastavak reinvestiranja glavnice dospjelih vrijednosnih papira onoliko dugo koliko to bude potrebno za održavanje povoljnijih likvidnosnih uslova i visokog stepena prilagodljivosti monetarne politike.
Upravno vijeće ECB je odlučilo da će referentne kamatne stope ostati nepromijenjene i na sadašnjem nivou najmanje još tokom ljeta 2019. godine i zasigurno onoliko dugo koliko to bude potrebno da bi se osiguralo postepeno prilagođavanje inflacije u eurozoni prema nivou koji je ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom periodu.
Iako su referentne kamatne stope ECB instrument monetarne politike, informacija o njihovom kretanju je važna jer one utiču na kretanje referentnih kamatnih stopa na međubankarskom tržištu eurozone, Eonia i Euribora.
Kako je kod većine banaka i dalje aktuelna ponuda kreditnih proizvoda sa nižim kamatnim stopama, dužim rokovima otplate i većim iznosima kredita, u cilju bolje informisanosti i zaštite korisnika finansijskih usluga, smatramo korisnim ponovno skrenuti pažnju na vrste kamatnih stopa u kreditiranju građana i rizicima koje iste sa sobom nose.
Kod kredita ugovorenih sa promjenjivom kamatnom stopom postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, odnosno kod ovakvih kredita kamatna stopa se mijenja sa promjenom određenih referentnih vrijednosti pa tako korisnik kredita ne može unaprijed znati koliko će tokom trajanja kredita u konačnom iznosu platiti banci kamate za pozajmljena sredstva.
Ako je po kreditu ugovorena promjenjiva kamatna stopa za cjelokupni period, potrošač se izlaže kamatnom riziku za cijelo vrijeme trajanja takvog ugovora o kreditu.
Ako je po kreditu ugovorena kombinirana kamatna stopa, koja podrazumijeva period fiksne kamatne stope i period promjenjive kamatne stope, potrošač se izlaže riziku u periodu kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.
Ponude banaka sa promjenjivom kamatnom stopom se sastoje od fiksnog dijela (marže) i promjenjivog dijela koji je najčešće Euribor – evropska referentna kamatna stopa na međubankarskom tržištu, koja je već izvjesno vrijeme ispod nule, što ne znači da se u budućem periodu neće dogoditi njen rast, koji bi prouzrokovao rast kamatne stope na vaš kredit, odnosno doveo do rasta vašeg anuiteta. Rizik promjene, odnosno povećanja kamatne stope je veći, što je veći iznos kredita i duži rok otplate.
S druge strane, ugovaranje fiksne kamatne stope podrazumijeva njenu nepromjenjivost za svo vrijeme trajanja otplate kredita te, nezavisno o kretanjima na tržištu i referentnim vrijednostima, kamata ostaje ista, navodi se u saopćenju Ureda za informisanje i međunarodne odnose Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here