FBA ukinula odluku o obračunu kamata i naknada za neaktivne račune u bankama

0
3826
Agencija za bankarstvo Federacije BiH izmijenila dosadašnji logo

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH na sjednici održanoj 26.05.2017. godine donio je dvije odluke koje se odnose na neaktivne račune u bankama.
Prvom odlukom stavljena je van snage ranija odluka o obračunu kamata i naknada za neaktivne račune (Službene novine Federacije BiH, broj 7/03), a drugom odlukom stavljena je van snage odluka o postupanju banke sa neaktivnim računima (Službene novine Federacije BiH, broj 30/15, 98/15 i 98/16).
Osim što je navedeno da pomenute odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ‘Službenim novinama Federacije BiH’, u saopćenju Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) se ne navodi obrazloženje za donošenje tih odluka.