FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda porasle 18,5%

0
212
U decembru u odnosu na novembar 2022. najviše su porasle cijene energije - za 1,1 posto

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su u decembru 2022. porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama Energije za 1,1% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,7%, dok su cijene pale u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,7% i Kapitalnih proizvoda za 0,3%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena za 1,6% i Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%. Cijene su pale u područiju Prerađivačke industrije za 0,1%.
Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2022. godine su porasle za 18,5% u odnosu na isti mjesec 2021. godine.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2022. su porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine su porasle za 17,4%.
Na ino-tržištu cijene su u decembru 2022. pale za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine su porasle za 19,7%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.