FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru porasle 1,4%

0
256
Sredstva će biti izdvojena i za uplatu doprinosa za 23 radnika mostarskog Aluminija

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2021. godine u Federaciji BiH su porasle za 1,4% u odnosu na prethodni mjesec.
Proizvođačke cijene su porasle u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 3,1%, Intermedijarnih proizvoda osim energije za 1,7%, Energije za 1,1% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,7%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u Prerađivačkoj industriji za 1,6%, Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i
klimatizaciji za 1% i Vađenju ruda i kamena za 0,9%.
Na godišnjem novu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2021. su porasle za 10,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Na domaćem tržištu, u decembru 2021. cijene proizvođača industrijskih proizvoda su porasle za 1,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 9,6%.
Na ino-tržištu, proizvođačke industrijske cijene su u decembru 2021. porasle za 1,7% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine porasle su za 12,4%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.