FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu pale 0,3%

0
315
Na domaćem tržištu promet industrije porastao je za 1,6%, a na stranom tržištu za 3,2%

U junu 2022. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su pale za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Prema Glavnim industrijskim grupacijama (GIG) cijene su pale u grupaciji Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,8%, dok su cijene porasle u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 0,5%, Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5% i Energije za 0,3%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se nisu mijenjale, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u područijma Vađenja ruda i kamena za 0,4% i Prerađivačke industrije za 0,3%. Cijene su porasle u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,8%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2022. godine su porasle za 26,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 19,1%.
Na domaćem tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2022. su pale za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani su porasle za 24,9%, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 15,8%.
Na ino-tržištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2022. su porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani su porasle za 28,1%, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 22,8%.