Dobit lizing sektora u FBiH na polugodištu 2020. porastao 83,5%, na 1,8 miliona KM

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u prvom polugodištu 2020. iznose 17,4 miliona KM

0
1715
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci 2020. godine iskazana je dobit u iznosu od 1,8 miliona KM, što je povećanje za 0,8 miliona KM ili 83,5% u odnosu na isti period prošle godine.
Na povećanje dobiti lizing sektora najvećim dijelom je uticalo poboljšanje rezultata jednog lizing društva koje je iskazalo značajan gubitak u poslovanju u istom periodu 2019. godine. Tri lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 2,2 miliona KM, dok su dva lizing društva iskazala gubitak od 0,4 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad lizing društava.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u prvom polugodištu 2020. iznose 17,4 miliona KM. Kamatni prihodi lizing sektora iznosili su 6,2 miliona KM (čine 35,7% ukupnih prihoda) i manji su za 0,4 miliona KM ili 5,4% u odnosu na isti period prošle godine. Operativni prihodi iznose 11,2 miliona KM sa učešćem od 64,3% u ukupnim prihodima lizing sektora, i u poređenju sa istim periodom lani povećani su za 2 miliona KM ili 22,5%, što je najvećim dijelom rezultat povećanja naknade za operativni najam, kao dominantne stavke operativnih prihoda, za 1,6 miliona KM ili 22,9% i iznosi 8,4 miliona KM.
Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2020. iznosili su 15,6 miliona KM. Rashodi po osnovu kamata u lizing sektoru iznosili su 2,1 milion KM, sa učešćem od 13,6% u ukupnim rashodima, i veći su u odnosu na isti period lani za 0,1 milion KM ili 4,8%. Kamatni rashodi na uzete kredite zabilježili su rast za 0,1 milion KM ili 5,1%.
Podsjetimo, lizing sistem u FBiH čini pet lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je sa 30.06.2020. bilo zaposleno ukupno 112 osoba, kao i na kraju prošle godine.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju juna 2020. iznosila je 331,6 miliona KM i veća je za 8,3 miliona KM ili 2,5% u odnosu na kraj 2019. godine.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 246,8 miliona KM ili 74,4% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2019. veća su za 5,7 miliona KM ili 2,4%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH u prvom polugodištu 2020. uočen je porast dospjelih neizmirenih potraživanja za 100,6% u odnosu na kraj 2019. godine, na šta je najvećim dijelom uticalo povećanje ove stavke kod jednog lizing društva kod kojeg su dospjela potraživanja porasla za 12,3 puta. Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu smanjene su za 25,1% u odnosu na kraj prošle godine.
Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing, u prvom polugodištu 2020. smanjen je za 46,9%, odnosno za 28,9%.
U prvih šest mjeseci 2020. godine, ukupan iznos kredita po kojima je odobren moratorij iznosi 98,2 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 4,4 miliona KM ili 4,5%, a na pravna lica iznos od 93,8 miliona KM ili 95,5%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju juna 2020. iznosi 31,2 miliona KM, što čini 9,4% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa 31.12.2019. godine povećan je za 2,1 milion KM ili 7,4%.