Izvoz struje iz BiH manji za 1,9%, a uvoz porastao čak 77,8%

0
743
Največi pad prometa zabiljećen je kod Energije

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u julu 2020. godini iznosila je 1.231 GWh, a neto proizvodnja 1.140 GWh.
U odnosu na juli prošle godine (1.458 GWh), bruto proizvodnja električne energije u BiH u julu 2020. manja je za -15,6%, a neto proizvodnja za -15,2% (juli 2019: 1.344 GWh).
U ukupnoj bruto proizvodnji hidroelektrane su učestvovale sa 23,1% (284 GWh), termoelektrane sa 75,2% (926 GWh), a solarne i vjetroelektrane sa 1,7% (21 GWh).
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2020. izvezeno je 563 GWh električne energije, a uvezeno 313 GWh, dok je 890 GWh bilo raspoloživo za finalnu potrošnju.
U odnosu na juli prošle godine (574 GWh) izvoz električne energije iz BiH u julu 2020. smanjen je za -1,9%, dok je uvoz u julu 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine (176 GWh) porastao čak za 77,8%.