FBiH: Dobit lizing sektora u prvom kvartalu 2018. oko 3 miliona KM

Četiri lizing društva (NLB, Porsche, Raiffeisen i Sparkasse Leasing) iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,24 miliona KM, dok su dva lizing društva (ASA i VB Leasing) iskazala gubitak od 271 hiljadu KM

0
1104
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Šest lizing društava u Federaciji BiH ostvarile su u prvom tromjesečju 2018. godine dobit u iznosu od 2,97 miliona KM što je za 83,9 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila blizu 1,62 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Pojedinačno posmatrano, četiri lizing društva (NLB, Porsche, Raiffeisen i Sparkasse Leasing) iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,24 miliona KM (od čega se na jedno lizing društvo – NLB Leasing odnosi 2,5 miliona KM ili 85,8%), dok su dva lizing društva (ASA i VB Leasing) iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 271 hiljadu KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koje nadzire i rad lizing sektora u Federaciji BiH, na iskazanu dobit na nivou lizing sektora u prvom kvartalu 2018. godine značajnije je uticala naplata otpisanih potraživanja po ugovoru zajma od strane jednog lizing društva u iznosu od 3 miliona KM.
Inače, na kraju marta ove godine u FBiH je poslovalo šest lizing društava, a ovaj sektor imao je ukupno 101 zaposlenih.
Ukupna aktiva lizing sektora na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja iznosila je 256,5 miliona KM, što je za 3,7 miliona KM ili 1,4% manje u odnosu na kraj 2017. godine. Na kraju marta 2018. na nivou lizing sektora u FBiH aktiva po zaposlenom iznosila je 2,5 miliona KM, što je u odnosu na uporedni period lani više za 37 hiljada KM ili 1,5 posto.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije učešće su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja iznose 180,1 milion KM ili 70,2% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2017. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga porasla su za 4,1 milion KM ili 2,3%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 3,8 miliona KM ili 2%.
Ukupni kapital na nivou lizing sektora na kraju prvog kvartala 2018. iznosio je 43,8 miliona KM i u odnosu na kraj 2017. veći je za 3 miliona KM ili 7,3%. Svih šest lizing društava je iskazalo ukupan iznos kapitala iznad minimalnog iznosa propisanog zakonskim odredbama, navode iz FBA.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sektora u FBiH u prvom tromjesečju 2018. iznosila je 35,6 miliona KM i veća je za 1,4 miliona KM ili 3,9% u odnosu na isti period prošle godine.
Broj novozaključenih lizing ugovora na nivou sektora iznosio je 944, što je za 76 ugovora ili 8,8% više u odnosu na isti period lani.
Posmatrano prema vrsti korisnika lizinga, u strukturi novozaključenih lizing ugovora dominiraju ugovori zaključeni sa pravnim licima (93,8% od ukupnog volumena novozaključenih ugovora u prvom kvartalu 2018. godine), dok se u strukturi finansiranja prema predmetu lizinga 45,4% odnosi na finansiranje putničkih vozila.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here