FBiH: Dobit osiguravatelja na polugodištu pala 5,6%, na 19,9 miliona KM

Jedini reosiguravatelj u BiH, Bosna RE, poslovao je u prvih šest mjeseci 2021. s dobiti od 1,2 miliona KM koja je na godišnjem nivou porasla 4,7 posto

0
890
(Grafikon: Profitiraj.ba; Izvor NADOS)

Autor: M. Pe. / Profitiraj.ba

Iako je premija osiguravajućih društava sa sjedištem u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2021. porasla 8,2 posto ili za 21,77 miliona KM, na 285,92 miliona KM (146,19 miliona eura) to se nije odrazilo i nad rast dobiti osiguravatelja što je zasigurno posljedica uticaja pandemije Covid-19.
Štaviše, dobit osiguravajućih društava iz FBiH je u prvih šest mjeseci 2021. smanjena za 1,19 miliona KM (-5,6%), na 19,90 miliona sa 21,09 miliona KM s kraja juna prošle godine. Ako se uračuna i profit jedinog reosiguravajućeg društva u BiH (Bosna RE), kod kojeg je na godišnjem nivou krajem juna 2021. dobit porasla 4,7 posto (na blizu 1,24 miliona KM), onda ukupna dobit (re)osiguravatelja u FBiH iznosi oko 21,14 miliona KM što je za 1,13 miliona KM ili za 5,1 posto manje nego na polugodištu 2020. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Osiguravajuća društva sa sjedištem u Federaciji BiH su po osnovu neživotnih osiguranja u prvom polugodištu 2021. ostvarila dobit u iznosu od blizu 17,44 miliona KM što je manje za 0,5% nego godinu ranije kada je dobit iznosila oko 17,53 miliona KM, dok je kod životnih osiguranja dobit smanjena čak -30,8%, na 2,46 miliona sa 3,56 miliona KM iz juna prošle godine.
Prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, od 11 osiguravajućih društava najprofitabilnije je i dalje Euroherc osiguranje, članica Agram koncerna, koje je samo po osnovu neživotnih osiguranja ostvarilo 29,3 posto ukupne dobiti svih osiguravatelja iz FBiH. Naime, dobit Euroherca na kraju juna 2021. iznosila je blizu 5,84 miliona KM i za 7,5 posto je viša u odnosu na 5,43 miliona KM iz juna prošle godine.
Sa polugodišnjom dobiti od 4,51 miliona KM na drugom mjestu je Adriatic osiguranje iz Sarajeva (bivše Bosna-Sunce osiguranje), koje pod novim nazivom posluje od 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine. Dobit Adriatica na kraju juna 2021. smanjena je za 411,5 hiljada KM ili za -8,4% u odnosu na isti period lani kada je dobit ove članice Agram koncerna u BiH iznosila blizu 4,93 miliona KM.
Dobit Adriatica je uglavnom knjižena po osnovu neživotnih osiguranja (oko 3,87 miliona KM), što je za 9,4% manje nego godinu ranije (oko 4,27 miliona KM), dok je profit po osnovu životnih osiguranja u iznosu od 647 hiljada KM smanjena za 1,8%, na 659 hiljada KM.
Grawe osiguranje Sarajevo zadržalo je treće mjesto sa dobiti u prvom polugodištu 2021. u iznosu od preko 3,33 miliona KM što je za 17,8 posto ili za 505 hiljada KM više nego godinu ranije kada je dobit iznosila 2,83 miliona KM. Oko 2,27 miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja (-12,6%), a oko 1,06 milliona maraka po osnovu životnih osiguranja (+363,7%). U prethodnoj godini, dobit Grawe-a po osnovu neživotnih osiguranja iznosila je oko 2,60 miliona KM, a 229 hiljada KM po osnovu životnih osiguranja.
Na četvrto mjesto popelo se ASA osiguranje (skok za dva mjesta), sa polugodišnjom dobiti od 1,47 miliona KM (samo po osnovu neživotnih osiguranja), što je rast od 14,3 posto u odnosu na juni 2020. godine kada je dobit iznosila oko 1,29 miliona KM.
Peto je Sarajevo osiguranje (krajem juna prošle godine bilo je na 10. mjestu) sa dobiti od blizu 1,47 miliona KM što je za 209,7% više u odnosu na godinu ranije kada je iznosila oko 473 hiljada KM. Po osnovu neživotnih osiguranja ostvarena je dobit od 1,37 miliona KM, u odnosu na 312 hiljada KM iz juna lani (+340,3%), dok je dobit od životnih osiguranja iznosila oko 91 hiljadu a godinu ranije oko 161 hiljadu KM (-43,2%).
Triglav osiguranje Sarajevo je šesto (skok za jedno mjesto) sa dobiti na kraju juna 2021. od blizu 1,27 miliona KM što je za 5,6% više nego godinu ranije (oko 1,2 miliona KM). Dobit Triglava najvećim dijelom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja, oko 988 hiljada KM, iako je ona manja za 6,1% u odnosu na 1,05 miliona KM iz juna 2020. godine, dok je dobit po osnovu životnih osiguranja porasla 88,4% na 278 hiljada sa 148 hiljada KM iz juna prošle godine.
Uniqa osiguranje je sedma (godišnji pad za tri mjesta) sa ukupnom dobiti od blizu 1,22 miliona KM, što je za 42,5 posto manje nego na kraju juna 2020. kada je dobit iznosila oko 2,12 miliona KM. Oko 1,19 miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja, što je na godišnjem nivou rast od 17%, dok je po osnovu životnih osiguranja dobit smanjena sa 1,1 milion iz juna prošle godine na samo 31 hiljadu KM na kraju prvog polugodišta ove godine.
Central osiguranje iz Sarajeva, koje je nakon akvizicije od januara 2020. u većinskom vlasništvu ASA grupacije (kao i ASA osiguranje), pokvarilo je na godišnjem nivou poziciju za tri mjesta i na polugodištu 2021. bilo je osmo na tržištu FBiH. Dobit ovog osiguravatelja krajem juna 2021. iznosila je oko 362 hiljade KM i manja je za 952,5 hiljada KM u odnosu na isti period lani kada je profit ovog osiguravatelja iznosio oko 1,31 milion KM.
Na devetom mjestu (kao i godinu ranije) po ostvarenoj dobiti u prvom polugodištu 2021. je Vienna osiguranje, koja posluje u BiH kao dio austrijske Vienna Insurance Group (VIG). Ukupna dobit Vienna osiguranja na kraju juna 2021. iznosila je 293 hiljade KM što je manje za 47,7% nego u istom periodu lani kada je dobit iznosila 561 hiljadu KM. Na taj lošiji rezultat uticao je pad dobiti (-49,6%) kod životnih osiguranja (koja su primarna kod ovog osiguravatelja), na 226 hiljada sa 450 hiljada KM, dok je dobit po osnovu neživotnih osiguranja smanjena za 40%, na 67 hiljada KM sa 111 hiljada KM koliko je iznosila na kraju juna prošle godine.
Na 10. mjestu (skok za jedno mjesto) je Camelija osiguranje iz Bihaća sa dobiti od 76 hiljada KM na kraju juna 2021. godine, što je za 43,9 posto manje u odnosu na 135 hiljada KM dobiti s kraja juna prošle godine.
Na posljednjem, 11. mjestu na tržištu FBiH je Croatia osiguranje koje je polovinom prošle godine bila na osmom mjestu po ostvarenoj dobiti. Ukupna dobit ovog osiguravatelja sa poslovnim sjedištem u Mostaru na kraju juna 2021. godine iznosila je samo 62,5 hiljade KM, dok je godinu ranije dobit iznosila blizu 820 hiljada maraka. Po osnovu neživotnih osguranja uknjižen je gubitak od 66 hiljada KM, dok je godinu ranije dobit po tom osnovu iznosila 7,5 hiljada KM. U segmentu životnih osiguranja dobit na polugodištu 2021. iznosila je oko 129 hiljada KM dok je godinu ranije dobit po ovom osnovu iznosila blizu 820 hiljada KM.

Vezani tekst: Premija osiguravatelja iz FBiH u prvom polugodištu 2021. porasla 8,2%, na 285,92 miliona KM