FBiH: Industrijski promet u aprilu porastao 3,7 posto

0
708
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

Ukupni industrijski promet u Federaciji BiH u aprilu u odnosu na mart 2019. godine, veći je za 3,7 posto. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 0,3%, a na stranom tržištu porastao je za 6,2%.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku FBiH, u aprilu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijski promet u Federaciji porastao je za 11,8 posto. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 7,4% a na stranom tržištu za 15,2%.
U aprilu 2019. u odnosu na mart ove godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 4,3%, Kapitalni proizvodi veći su za 3,3%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 2,7%.
Energija je oslabila za 4,1% a Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,8%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2019. u odnosu na april 2018. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 36,8%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 20,1%, Intermedijarni proizvodi veći su za 11,5% i Energija veća je za 3,9%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,7%.