FBiH: Industrijski promet u januaru manji za 4,3 posto

0
419
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Ukupni desezonirani promet industrije u Federaciji BiH u januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. godine, manji je za 4,3%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 3,8%, a na stranom tržištu pad za 4,6%.
U januaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. godine, industrijski promet u Federaciji BiH manji je za 3,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 11,2% a na stranom tržištu povećanje za 2,3%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema GIG agregatima, u januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. godine, proizvodnja Energije je porasla za 0,6%. Kapitalni proizvodi manji su za 13,5%, Intermedijarni proizvodi manji su za 2,8%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,5% i Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,3%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2021. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,4%, Energija je veća za 4,9% i Kapitalni proizvodi veći su za 4,4. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 12,2% i Intermedijarni
proizvodi manji su za 2,3%.