FBiH: Pad proizvodnje na objektima niskogradnje za 0,1%

0
71

Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u Federaciji BiH u prvom tromjesečju 2024. u poređenju sa prethodnim tromjesečjem je nepromijenjena. Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata, u istom periodu na objektima visokogradnje zabilježen je rast od 0,1%, a na objektima niskogradnje pad od 0,1%.
Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u prvom kvartalu 2024. u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine veća je za 1,2%. Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata, u istom periodu na objektima visokogradnje zabilježen je rast od 0,5%, a na objektima niskogradnje rast od 1,8%, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.