FBiH: Porezni prihodi i doprinosi za pet mjeseci porasli 6,2%, na 3,09 milijardi KM

0
250
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Vlada FBiH prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije BiH za maj i za prvih pet mjeseci 2021. godine.
U maju je ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovu in/direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 599,4 miliona KM, što je za 21 posto ili za 104 miliona KM više u usporedbi sa istim prošlogodišnjim mjesecom, kada je naplata javnih prihoda, uslijed negativnih ekonomskih posljedica pandemije virusa Covid-19, pretrpjela značajno mjesečno smanjenje.
U prvih pet mjeseci 2021. godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 3 milijarde i 99,1 milion KM i za 181,6 miliona KM ili 6,2 posto bili veći u odnosu na isti period 2020. godine.
Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH je u maju ostvaren u ukupnom iznosu od 196,4 miliona KM, što je za 41,1 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u maju 2021. iznosila je približno 310 miliona KM i veća je za 41,7 miliona KM u usporedbi sa majom 2020. godine.
Ukupno naplaćeni doprinosi u prvih pet mjeseci 2021. godine iznosili su 1 milijarda i 532,4 miliona KM i veći su za 94,5 miliona KM u odnosu na isti period 2020. godine.