FBiH: Potrošačke cijene u septembru porasle 0,9%, godišnja inflacija 3,1%

0
413
U septembru je zabilježen rast nivoa cijena, cijene porasle u gotovo svim odjeljcima

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u septembru 2021. godine u prosjeku porasle za 0,9% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 8,4%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,0%, Ostala dobra i usluge za 0,7%, Prijevoz za 0,5%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljku Rekreacija i kultura za 0,3%. U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. godine, cijene su porasle za 3,1% (godišnja inflacija).