FBiH: Promet trgovine na malo u novembru pao 0,9%, godišnji rast 13,8%

0
490
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan promet u Federaciji BiH je u novembru 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine realno porastao za 6,5%, dok je na mjesečnom nivou, u odnosu na oktobar ove godine, realno pao za 1,1%.
Ppromet od trgovine na malo je na godišnjem nivou, u novembru 2021. realno porastao za 13,8%, dok je u poređenju sa oktobrom ove godine realno pao za 0,9%.
Ukupan izvorni, neprilagođeni promet od trgovine na malo u novembru 2021. u usporedbi sa istim mjesecom prethodne godine nominalno je porastao za 19,3%.
Najveći uticaj na porast nominalnog neprilagođenog prometa u novembru 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine imala su: motorna goriva i maziva sa uticajem od 11,9%, te nespecijalizirane prodavnice živežnim namirnicama sa uticajem od 3,8%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.